När behöver bilen service?

Din bil har ett stort värde och det är viktigt att ta hand om den på rätt sätt. Din bil ska in på service minst en gång per år.

  • Volvo har vanligtvis en servicelampa som tänds när det är dags för service
  • Toyota ska servas En gång per år eller när du kört 1500 mil (det som infaller först)

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något!

Dina bromsar är extra viktiga

Om du misstänker att dina bromsar inte fungerar på ett korrekt sätt ska du inte vänta. Kontakta oss direkt för kontroll av systemet!

Tecken på mindre bra fungerande bromsar är “svampig” bromspedal eller tar långt ner, sämre bromsverkan, gnissel, vibrationer i bilen eller att varningslampan lyser. 

Viktiga fördelar med service

Regelbunden service hjälper dig att säkerställa bilens funktioner. Du kan undvika och eliminera onödiga driftstörningar redan innan de uppstår. Vi erbjuder:

Ökad säkerhet

Regelbunden service medför ökad säkerhet.

Sparande

Hitta felen innan det blir merskador på fordonet.