Felsökning hos TNBilservice

Din bil är för dig och oss alltid av stort värde. Det är av yttersta vikt att ställa en korrekt feldiagnos för att kunna byta och ersätta rätt komponenter.

Vi har både Volvos och Toyotas diagnostik-utrustning och kopplingsscheman. 

Vi felsöker med hjälp av Oscilloskop. På ett förfinat sätt indikeras olika tillstånd, tex om en kamkedja är korrekt sträckt.

Tecken då felsökning krävs

Om någon lampa på panelen börjar lysa, motorlampa, airbaglampa eller dylik, är det dags för felsökning. Det kan innebära allt från en snabb analys till ett mer djupgående arbete.

Oavsett hur stort eller litet arbetet är, är det av yttersta vikt att korrekt diagnos ställs

Viktiga fördelar med denna tjänst 

En från början korrekt feldiagnos kan spara mycket arbete och framförallt kostnader.

Vi erbjuder:

Diagnostik

Avancerad  felsökning och korrekt diagnostik

Miljöaspekt

Systemfel på bilen kan påverka miljön negativt