Hur ofta bör man göra AC-service?

AC-systemet i din bil är ett slutet system. I slutna system försvinner vätska vid läckage och AC-systemet tappar i effekt över tid.

Att få luftkonditioneringen utvärderad vart sjätte år är en bra riktlinje.

Låt oss hjälpa till att fixa din Air Condition

Ditt fordons AC-system omvandlar ständigt köldmedium från vätska till en kall dimma till en varm gas och åter till vätska. De vanligaste orsakerna till trasigt AC-system är läckor eller kompressorproblem.

Om din luftkonditionering blåser svalt men inte kallt kan problemet vara ett igensatt filter, kylfläkt.

Boka gärna en tid för kontroll av AC-systemet!

AC-Service
Om AC -effektiviteten är tveksam
Pris efter offert
I AC-service ingår:
  • Visuell översyn av AC-komponenter
  • Systemets fyllnadsgrad
  • Läckagetest (enligt godkända metoder)
  • Systemkontroll

Viktiga fördelar med tjänsten

Regelbundet AC-underhåll säkerställer att systemet fungerar som det ska. Du undviker onödiga driftstörningar och olägenheter redan innan de uppstår. Vi erbjuder:

Bekvämlighet

Komfortabel och skönt tempererad resa

Förbättrad effekt

Regelbundet underhåll säkerställer effektiv AC