TNBilservice tänker hela tiden på vårt fotavtryck för kommande generationer. Vi jobbar så klimatsmart vi kan i samtliga våra processer på verkstadsgolvet till inköp av reservdelar. Vi återvinner allt från batterier, metall, trä- och pappkartong till utrangerade bildäck.

Ett miljögodkänt “Spillskydd” har införskaffats. Här placeras såväl ny- som förbrukad olja samt allt spill som ska gå till återvinning, såsom oljefilter, glykol eller tvättvatten efter att vi städat lokalen. Eventuellt dropp från spillskyddet samlas upp i ett tråg som vi därefter kan sanera i lugn och ro. Vi ser till att ingenting får hamna i golvbrunn och/eller avloppsvatten.    

Vi följer alla rekommendationer från Kommunens miljöinstans och har aldrig haft några klagomål vid inspektion av vår nuvarande verkstad. Vi vill ligga i miljömässig framkant och jobbar ständigt på att vara steget före. Vi vill förknippas med och som ett miljövänligt företag.