Frågor och svar.

Ja, vi har kompetens och möjlighet att ta emot alla bilmärken.

Ja, det gör den!

För att din nybilsgaranti skall gälla så måste servicen utföras på ett sätt som tillverkaren (fabrikanten) föreskriver.

Hos oss får du alltid den service som rekommenderas av tillverkaren. (Skulle det vara så att du aktivt säger till att du vill ha en annan typ av service så kan nybilsgarantin påverkas).

Enligt Konkurrensverkets ”rapport_2019-makten-over-bilen” (kapitel 6.2) där man refererar till  förordning (EU) nr 330/2010 och dess Gruppundantag för eftermarknaden, kan följande citat hämtas:

”Av gruppundantaget rörande eftermarknaden för motorfordon följer bland annat att en konsument har rätt att lämna in sin bil till vilken verkstad som helst för service under biltillverkarens garanti-period utan att rätten till garantin går förlorad. Detta gäller under förutsättning att service på bilen har utförts på ett fackmanna-mässigt sätt samt med originalreservdelar eller reservdelar av mot-svarande kvalitet.”

Om du vill veta mer så finns 72-sidors rapporten att läsa i sin helhet på Konkurrensverkets hemsida.

Vid service hos oss innebär ett mervärde att vi kan erbjuda dig (såklart utan extra kostnad):

  • Vägassistance i hela Europa
  • Extra motorgaranti upp till 50.000 mil eller 10 år
  • Påminnelse när det är dags för nästa service 

Din bil ska in på service minst en gång per år.

  • Volvo har vanligtvis en servicelampa som tänds när det är dags för service
  • Toyota ska servas En gång per år eller när du kört 1500 mil (det som infaller först)

(Du kan läsa mer under "Tjänster-Underhållsservice")

Detta är en ganska svår fråga att besvara. Oftast är det var 6000 mil. Detta gäller för polisbil, distributionsbil, ambulans, taxi eller bil som huvudsakligen drar släp. Eftersom det är samma typ av växellåda i privatbilar så blir vår rekommendation att du byter olja var 6000 mil. Man kan säga att då mår växellådan som bäst.

Se nedan skillnaden på växellådsolja vid byte på bil som gått 6000 mil!

växellådsolja

Till vänster är avtappad olja och till höger helt ny olja. Exemplet ovan avser en hybrid växellåda.

växellådsolja

Oljan till vänster tappades ut från en automatväxlad låda vid 12000 mil från en Volvo. Till höger är det ny olja.

Du kan använda nyckelinkastet 24 timmar om dygnet. Ställ bilen på en ledig plats utanför verkstaden och lägg  nyckeln i inkastet. Nyckelinkastet är placerat till höger om entrèdörren och ganska nära första porten. Lyft på locket och stoppa in din bilnyckel. Se till att ta bort andra nycklar, korköppnare och dylikt då sådant kan fastna i gallret innan din bilnyckel åker ner i det säkra kassaskåpet på andra sidan väggen. 

Nej, det är det inte.

Vi är en specialistverkstad som tar emot endast Volvo och Toyota bilar. För dessa bilmärken och modeller innehar vi samtliga kopplingsscheman, diagnosutrustningar och specialverktyg. Vi servar och reparerar enligt fordonstillverkarens föreskrifter. Detta innebär tex att din nybilsgaranti (om du har en nyare bil) självklart gäller efter besök hos oss. Alla dina servicar hos oss noterar vi i den elektroniska serviceboken och är därmed tillgänglig för alla auktoriserade verkstäder.

Vi utför således alla arbeten, service och reparationer, enligt föreskrifterna från biltillverkarna. Du som kund kan med största förtroende anlita oss för alla dina reparationer, service och andra problem du har eller funderar på.